top of page

1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu email i numeru telefonu komórkowego przez Gabinet Kosmetyczny STYLSPA, Barbara Tracz, ul. Opolska 2, 37-500 Jarosław, NIP 7921020923 i Salon Fryzjerski STYL, Jarosław Tracz, ul. Opolska 2, 37-500 Jarosław, NIP 7920001220, w zakresie i okresie niezbędnym do informowania mnie w formie wiadomości SMS i email o projektach realizowanych przez te firmy. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a, iż wskazane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Udzielenie zgody jest konieczne do świadczenia wskazanych powyżej usług. Niepodanie danych osobowych, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub jej wycofanie uniemożliwia świadczenie wskazanych powyżej usług. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od: Gabinet Kosmetyczny STYLSPA, Barbara Tracz, ul. Opolska 2, 37-500 Jarosław, NIP 7921020923 i Salon Fryzjerski STYL, Jarosław Tracz, ul. Opolska 2, 37-500 Jarosław, NIP 7920001220.

bottom of page